Package Description

SURVIVAL:

•    /Heal     »    Pozdravite se

•    /Pweather    »    Spremenite svoje vreme v igri (nima vpliva na druge igralce).

•    /Repair     »    Popravite predmet, ki ga držite v rokah.     

•    /Kit King    »    Pridobi svetleč oklep in nekaj orodja.

•    Extra fly time    »    Pri glasovanju pridobi 75 minut več letenja.

•    15x Sethome    »    Možnost nastavitve do 15 različnih domov.

•    30 Auctions   »    Na dražbeni hiši lahko hkrati prodajate do 30 predmetov.

•    6x Player Warps    »    Nastavite lahko do 6 Player Warpov.

•    2x Epic Crate Key and 2x Epic Crate Key (Darilo)

 

SKYPVP:

•    Kit King     »    Poseben kit za rank King in navzgor na SkyPvP.

•    30 Auctions   »    Na dražbeni hiši lahko hkrati prodajate do 30 predmetov.

 

GLOBALNO:

•    Prefix

•    Vsa dovoljenja iz prejšnjih rankov.